0
{ else }

SÅPEBRETT

SÅPEBRETT: Såpebrettet fra Aurora verksted er uten tvil det beste vi har sett. De kvasse kjeramikktaggene gjør at såpebrettet nesten ikke er i kontakt med såpa. Dette gir perfekt drenering som igjen gjør at såpa holdes tørr mellom hver gang den brukes, og varer lenge. Nå kan du sikre deg et eller flere av disse flotte keramikk-brettene. Pris kr. 160,- 

Aurora Verksted SA er organisert som et selveid, selvdrevet kooperativ for kunstnere med og uten funksjonshemninger. Dette sier de selv om sin organisasjon: På Aurora Verksted har vi satt målene høyt og våget å leve etter drømmene. Vi har utviklet en organisasjon og en arbeidsmåte som er inkluderende, menneskevennlig og samtidig profesjonell og effektiv. Vi har drevet med visjonsarbeid, medskaping og endringsarbeid, gjennom praktisk erfaring i over 20 år. Alveland er stolte av å samarbeide med Aurora Verksted. Vi simpelthen elsker tingene teamet på Aurora lager. Såpebrettet er uten tvil det beste vi har sett, og vi har lett over hele verden. De kvasse kjeramikktaggene gjør at såpebrettet nesten ikke er i kontakt med såpa. Dette gir perfekt drenering som igjen gjør at såpa holdes tørr mellom hver gang den brukes, og varer lenge.